ศาลจังหวัดชุมแพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชุมแพ ที่อยู่ 329 ม.6 บ้านห้วยบง ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร: 043 306 430 โทรสาร 043 306 433

ศาลจังหวัดชุมแพให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต


ศาลจังหวัดชุมแพให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)  ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ  ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอชำระเงินได้ที่ช่องการชำระเงินของศาลจังหวัดชุมแพ  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่  13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป


เอกสารแนบ