ศาลจังหวัดชุมแพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชุมแพ ที่อยู่ 329 ม.6 บ้านห้วยบง ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร: 043 306 430 โทรสาร 043 306 433

ประกาศศาลจังหวัดชุมแพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดชุมแพรวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคารและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย (2 หลัง)
เอกสารแนบ