ศาลจังหวัดชุมแพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชุมแพ ที่อยู่ 329 ม.6 บ้านห้วยบง ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร: 043 306 430 โทรสาร 043 306 433

ศาลจังหวัดชุมแพ รับมอบสนามเปตองและลูกเปตองจากคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชุมแพ

ศาลจังหวัดชุมแพ รับมอบสนามเปตองและลูกเปตองจากคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชุมแพ


เอกสารแนบ