ศาลจังหวัดชุมแพ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชุมแพ ที่อยู่ 329 ม.6 บ้านห้วยบง ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร: 043 306 430 โทรสาร 043 306 433ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 22
ผบ.127/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.128/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.150/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.151/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.152/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.238/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.239/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.255/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.256/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.264/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.265/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.266/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
พ.25/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
พ.26/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
อ.1073/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1074/60
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1177/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1253/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.164/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.256/61
แยกฟ้อง (ล.2,3)
เวลา 9.00 น.
อ.812/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.850/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.