ศาลจังหวัดชุมแพ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชุมแพ ที่อยู่ 329 ม.6 บ้านห้วยบง ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร: 043 306 430 โทรสาร 043 306 433ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

18

ศาลจังหวัดชุมแพให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)  ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ  ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอชำระเงินได้ที่ช่องการชำระเงินของศาลจังหวัดชุมแพ  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่  13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 70
ผบ.1015/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1016/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1017/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1018/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1019/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1020/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1021/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1022/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1023/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1024/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1025/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1026/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1027/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1033/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1044/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1045/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1046/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1047/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1048/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1049/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1050/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1051/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1052/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.1053/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.3797/60
นัดพร้อมสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.469/61
สืบพยานหรือทำยอม
เวลา 13.30 น.
ผบ.598/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.620/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.640/61
ทำสัญญาประนีประนอมฯพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.973/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.974/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.975/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.976/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.977/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.978/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.979/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.980/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.981/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.982/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.984/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.985/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.986/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.987/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.988/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.989/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.212/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.237/61
ชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.253/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.275/61
นัดชี้สองสถานไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.308/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.310/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.333/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.341/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.344/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.352/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.42/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.1038/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4
เวลา 9.00 น.
อ.109/61
สืบพยานโจทก์ผ่านจอภาพ
เวลา 13.30 น.
อ.123/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1409/60
นัดฟังผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.334/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.501/61
สืบประกอบ
เวลา 13.30 น.
อ.623/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.692/61
พร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.743/61
ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13.30 น.
อ.764/61
ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.801/61
ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.811/61
ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.816/61
ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 14
อ.819/61
ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13.30 น.